top of page

Vår läkande process påverkas i hög utsträckning av vårt beteende och vår attityd som kan begränsa vår utveckling men genom att möta oss själva som vi verkligen är så påbörjar vi en stor positiv förändring både fysiskt mentalt och andligt. 

00:00 / 10:20

Behandlingar

En av de viktigaste grundstenar är att jag utför mina behandlingar med stor närvaro, känslighet och medvetenhet så att jag kan erbjuda dig vad din kropp och sinne är i behov av. 

Jag heter Lina Alvarez Quioto och är shaman och healer med specialitet inom traumabehandlingar och sexuella övergrepp, för barn och vuxna, kvinnors sexualitet, stress, ångest och depression m.m. och har över 15 års erfarenhet inom dessa områden.

Min erfarenhet har visat att genom integration av olika behandlingsmetoder ges du möjlighet till ett djupare, snabbare och mer genomgripande resultat i ditt helande varför varje behandling varierar beroende var du befinner dig i din process.

Några av egenskaperna som jag har ärvt av mina förfäder är dyrkan till universum och naturen, läran om örter och kostens betydelse som alltid har framhävts som mycket viktigt, allt detta har haft en central roll under min uppväxt och vuxna liv och har format min syn på hur vi människor kan vägledas för att uppnå glädje, balans och harmoni i vårt dagliga liv.

Foto, Louise Wiker

Behandlingar

Shamansk behandling, Shamansk trumhealing, Shamansk healingmassage,Tantrisk Mayamassage, Reikihealing, Detoxprogram, Kostupplägg, Mineralanalys, Klangskålsmassage, EFT, Regndroppstekniken, samtal och coaching, stresshantering, mental vägledning, livsstilsförändring, mindfulness mm.

Shamansk behandling

Den schamanska behandlingen bearbetar den andliga aspekten av ett problem eller sjukdom. Att vara kvar i gamla roller såsom trasiga relationer, svåra barndomsminnen, rädslor, skam och skuld m.m. gör

att vårt energiflöde i vår fysiska kropp stagnerar och som, om de inte åtgärdas orsakar olika sjukdomstillstånd.

Kroppens och själens läkande process påverkas i hög utsträckning av vårt beteende, vår attityd och vårt tänkande varför det är så viktigt för vårt välbefinnande att få in nya energier och sunda tankar i sinne och kropp.

Foto, Louise Wiker

Shamansk trumhealing

Helande Trumresa är en metod inom schamanismen för att uppnå ett djupare sinnestillstånd (trans) och med hjälp av trummans rytm vägleds du i din transformationsresa mot ditt jag där du möter din inre kraft och därigenom ges möjligheten att finna balans, kärlek, harmoni, lust, nya insikter, samt att öka din viljestyrka, kreativitet, intuition och där de feminina och de maskulina energierna förenas.

Foto, Louise Wiker 

Shamanska healingmassage

Massagen kan användas i förebyggande syfte såväl som i behandling av olika spänningstillstånd och sjukdomar som uppstått. Den shamanska healingmassagen består i huvudsak av sensitiv alternativt muskulär stimulering, och där dessa tekniker frigör dig fysiskt och emotionellt och släpper på uppdämda spänningar och blockeringar och ger dig din harmoni tillbaka. 

Foto, Louise Wiker 

Tantrisk Mayamassage för kvinnor

Tantrisk Mayamassage för kvinnor 

Tantrisk Mayamassage för kvinnor bygger på tantrisk och taoistisk teknik, bioenergi, reflexologi och Mayamassage.

Tantrisk Mayamassage är en meditationsliknande, djupt avslappnande och helande behandling som ökar din sensitivitet och förmåga att njuta av beröring och närhet och ha kontroll på dina inre energier. Tantrisk Mayamassage använder sig av lätta och långsamma beröringar och tryck, ofta i förening med meditativa ritualer och fokus på kroppens energiflöden.

Tantra är en filosofi och ett levnadssätt som omfattar det medvetna och kreativa användandet av den sexuella energin för att nå frigörelse från det individuella självets begränsningar.

Behandlingssyftet är att skapa balans mellan kropp och själ, harmoni och avslappning, du får möjlighet att släppa taget om gamla mönster och öppna upp för mera glädje, kreativitet och sexuell lust i livet och att få vara i dig själv helt och fullt under trygga former.

Arbetet utförs med hjälp av mina händer, fjädrar, varm olja, ekologiska eteriska oljor, levande blommor, klangskålar, trummor m.m

Reikihealing

Reiki är en naturlig och "enkel" behandlingsmetod där terapeuten använder sig av dem läkande energier som strömmar ut genom händerna. Syftet är att balansera energier och frigöra blockeringar i energisystemet samt att öka möjligheterna till självläkning hos klienten . 

Foto, Louise Wiker

Klangskålmassage

Klangmassage är en massage genom ton/klang.

Storleken och därmed resonansen på skålarna varierar, harmonierar och integrerar med olika delar av den fysiska kroppens självläkningskraft, genom skålens fysiska beröring med kroppen når man också det emotionella/ känslomässiga och ger klienten möjlighet att släppa låsningar, blockeringar och spänningar och därigenom nå inre ro. Klangmassagen utförs genom att man placerar klangskålarna på olika delar av klientens kropp.

Det sker ingen fysisk kontakt mellan klangmassören och klienten och under behandlingen kan klienten om så önskas behålla kläderna på.

Massagens huvudsyfte är att erbjuda klienten möjlighet till avslappning. 

Foto, Louise Wiker

EFT

Emotional Freedom Technique

eller knackning (tapping) som det också kallas är en enkel och effektivt metod

som kan förbättra ditt tillstånd både känslomässigt och fysiskt.

Här använder jag mig specifikt av akupunktursystemet för att komma igenom blockeringar och ångestrelaterade problem d.v.s. komma tillrätta med obalanser i energisystemet och därmed även eventuella strukturella/fysiska problem. EFT bygger på tesen att den största delen av våra fysiska problem grundar sig i emotionella problem.  

Foto, Louise Wiker

Regndroppsmassage

Regndroppsmassage är en energigivande massage som vitaliserar, balanserar, renar och förnyar kropp, själ, och ande genom dess avslappnande och lätta rörelser med hjälp av essentiella oljor. 

Foto, Louise Wiker

Några av de positiva resultat som mina helande behandlingar ger dig.

Helande behandlingar frigör dig ifrån gamla ovälkomna mönster som traumatiska upplevelser, svåra barndomsminnen, rädslor, skam, och skuld.

Genom att harmoniera, regenerera, och vitalisera, dig till kropp och själ stärks ditt självförtroende, ditt självmedvetande,

samt ökar kreativiteten och ger dig livsglädje så att du får möjlighet att finna harmonin i tillvaron, vilket gör bl. a. att blodtrycket harmoniseras och att du får en bättre avslappning och därmed lugnare sömn, samt sist och inte minst en ökad sexlust.

Observera!! Att mina behandlingar ej ersätter läkarvård.

Kram Lina

Lina Xiomara Alvarez Quioto

Tel. 0708 259 953.

lina.shaman@hotmail.com

Facebook @Lina Shaman  

Foton Louise Wiker

         Jan Winbäck

COPYRIGHT (©) 2016 

bottom of page