top of page
00:00 / 04:28

Kurser och träffar

Musik (Message From th Hopi Elders.mp

Foton Louise Wiker, Jan Winbäck.

Dans, Kraft, Inspiration och Helande

"Dansen tycks ha en förmåga att nå vårt medvetande på ett djupare plan än vad orden förmår”

Tantrisk shamansk elddans

Tantrisk shamansk elddans är en unik blandning av fria och dynamiska kroppsrörelser, kraftfulla, sensuella och suggestiva rytmer, som tillsammans skapar ett tillstånd i extas som främjar mental klarhet, fysisk uthållighet och ett känslomässigt välbefinnande.

Tantrisk Shamansk elddans är lekfullt och fritt, den kräver ingen exakthet, man släpper loss och har kul med mycket känsla, attityd och karaktär.

Helande trancedans healing.

Trancedans omfattar olika former av förändrat medvetande, från djup avspänning till extatiska och dynamiska tillstånd, det öppnar upp och ger dig tillgång till din inre visdom, och få tilliten till det intuitiva och undermedvetna, och låter kroppen söka och finna sina egna svar.

Trancedans är en unik blandning av kroppsrörelser, helande ljud, suggestiva rytmer, dynamiska och kraftfulla andningstekniker, som tillsammans skapar ett "trancetillstånd " Trancedans är en öppning till själen, främjar andligt uppvaknande, mental klarhet, fysisk uthållighet och känslomässigt välbefinnande. 

Helande trumresa

Tantrisk shamansk elddans är en unik blandning av fria och dynamiska kroppsrörelser, kraftfulla, sensuella och suggestiva rytmer, som tillsammans skapar ett tillstånd i extas som främjar mental klarhet, fysisk uthållighet och ett känslomässigt välbefinnande.

Tantrisk Shamansk elddans är lekfullt och fritt, den kräver ingen exakthet, man släpper loss och har kul med mycket känsla, attityd och karaktär.

Foto. Louise Wiker.

Shamansk kakao-kärleksceremoni

Kakaoceremonin är en resa in i våran existens, där vi möter vår inre visdom, och ökad medvetenhet, ceremonin påskyndar och möjliggör din utveckling, ökar vibrationsenergin för dig och för alla människor som vill stimulera hjärtat att läka och expandera i kärleksfull vibration. Kakaoceremonin hjälper oss att öppna kroppen och sinnet och att uppleva själen.

 Kakao är en väktare av visdom, en lärare och handledare, kakao är associerad med den villkorslösa kärleken, och till skillnad från andra kraftverk bjuder dig kakao på en resa in i dig själv, men endast om du så önskar. Den ceremoniella kakaon är ren kakao som innehåller den perfekta balansen av komponenter och energi för att läka och stimulera föreningen av ande och hjärta genom vibrationer från subtila och djupare nivåer.   

Foto. Louise Wiker.

Vintersolståndet Shamansk Ceremoni

Vintersolståndet är en period där du kan gå in djupare i en läkningsprocess både psykisk och fysiskt och som kan ge dig möjlighet till personlig tillväxt och utveckling. Vintersolståndet är en tid för förändringar, transformation och drömmar, det är en tid att vara tillsammans, umgås och att dela med sig. Vi öppnar till templet där din feminina och din maskulina energin smälter samman, balanseras, och harmoniseras.

Genom Shamanska ritualer trummeditation, dans, härligt umgänge, massor av kärlek mm bjuder jag dig att komma i kontakt med den fantastisk kraft som finns inom dig. 

Shamansk Healingretreat

Välkommen till en dag av djup helande.

Att vara kvar i gamla roller som trasiga relationer, svåra barndomsminnen, rädslor, skam och skuld m.m. begränsar oss att möta oss som vi verkligen är, det skapar enorm stress som gör att vi både fysisk och psykisk påverkas och om det inte åtgärdas kan orsaka olika typer av trauman.

Syftet med en dag av ”Djup Shamanskt helande” är att arbeta med olika verktyg som kan hjälpa dig att se dig själv i ett annat ljus och att inte stanna i dina gamla mönster som skapar både fysisk och psykisk stress i ditt liv, kort sagt att stärka ditt eget jag för ett ökad självförtroende och medvetenhet.

”Var i dig själv helt och fullt.”

Fullmåneceremoni

Fullmånen kan enligt visa traditionen kopplas till den feminina energin, gudinnan, modern, dottern och älskarinnan.

Fullmåne är en fantastisk och kraftfull tid där du kan affirmera transformation, kärlek, passion, njutning, allt efter egen önskan och vilja, du kan passa på att släppa taget av stagnerade energier som gör att du inte kan gå vidare i livet. Det är en tid där du kan läka dina gamla sår och se framtiden i ett annat perspektiv.

Nusta Karpay

 Nusta Karpay

Nyckeln till din hemliga visdom

Kvinnosjälens kraft.

Vi kan bygga och styra vårt eget öde genom att hitta vår inre kraft och mod, allt som gör ont som ensamhet, oro, sorg, fysisk smärta, utsatthet m.m. kan omvandlas i helande kraft, glädje och harmoni.

Nusta Karpay, Shamanska initieringar.

Nusta Karpay är en serie energiöverföringar från den andinska Q'ero-traditionen .

Ñusta betyder Gudinna och Karpay Initiering. Ñustas Karpay är en uråldrig kunskap från Anderna och består av sju olika riter som väcker, balanserar och knyter oss till det vilda och den fria fördomsfria feminina energin. Dessa ceremonier/initieringar bygger på varandra för att steg för steg tillsammans erbjuda oss ett djupt helande och kontakt med vårt ursprung. I denna transformationsresa förenas den feminina och den maskulina energin, för balans, harmoni, kärlek, lust, nya insikter, kreativitet, viljestyrka, intuition, kraft m.m.

”Våra olika livsöden skapar situationer och livskriser som gör att vi ökar vår drivkraft att söka inre styrka och sanning inom oss.”

Efter workshopen kommer du att kunna föra vidare initieringarna till andra.

Kram Lina

Lina Xiomara Alvarez Quioto

Tel. 0708 259 953.

lina.shaman@hotmail.com

Facebook Lina Shaman 

bottom of page