top of page

Mera om Nusta Karpay

Nusta Karpay

Nyckeln till din hemliga visdom

Kvinnosjälens kraft.

Vi kan bygga och styra vårt eget öde genom att hitta vår inre kraft och mod, allt som gör ont som ensamhet, oro, sorg, fysisk smärta, utsatthet m.m. kan omvandlas i helande kraft, glädje och harmoni.

Nusta Karpay, Shamanska initieringar.

Nusta Karpay är en serie energiöverföringar från den andinska Q'ero-traditionen .

Välkomna till en dag av initiering och omvandling, det är en bra tid för att se framåt och lära oss av våra erfarenheter och att säga farväl till den tid som har varit och låta den försvinna ur ditt liv.

”Våra olika livsöden skapar situationer och livskriser som gör att vi ökar vår drivkraft att söka inre styrka och sanning inom oss.”

Under dessa tre dagar av ceremoni kommer vi att lära oss att förstå och gå djupare i hur energifältet och jordens energi ser ut runt omkring oss. Här börjar vi att lära oss hur man genom sig själv och naturen kan ta bort mönster och tunga energier som finns inom oss. Nusta Karpay en gammal välbevarad tradition och dessa initieringarna gjordes i västvärlden för första gången i Holland 2009. Själv tog jag emot dessa initieringar 2010 av Dona Maria, Don Alberto y Don Manuel. 

Ñusta betyder Gudinna och Karpay Initiering. Ñustas Karpay är en uråldrig kunskap från Anderna och består av sju olika riter som väcker, balanserar och knyter oss till det vilda och den fria fördomsfria feminina energin. Dessa ceremonier/initieringar bygger på varandra för att steg för steg tillsammans erbjuda oss ett djupt helande och kontakt med vårt ursprung. I denna transformationsresa förenas den feminina och den maskulina energin, för balans, harmoni, kärlek, lust, nya insikter, kreativitet, viljestyrka, intuition, kraft m.m.

De 7 Nusta-initieringarna relaterar till de 7 chakrorna, eller Nawis som de kallas i Anderna, och förankrar vår energikropp till Moder Jord.

Det sägs att nyckeln till vår essens, integrerande och kreativa kraft ligger i att just väcka den kraftfulla feminina sidan av oss. Vår maskulina sida kan bara vara en hälsosam, växande och agerande kraft då vi är djupt rotade i den feminina aspekten av skapelsen.

Genom olika Shamanska tekniker kommer vi i kontakt med vad vi vill släppa med hjälp av reningstekniker och ceremonier som despacho, kakao-kärleksceremoni, dans, trumresor, helande örter, musikmeditationer och med ett visst skapande och samtal förbereder vi oss inför dessa sju initieringar. 

Nusta Karpays sju riter

De uråldriga Peruanska gudinnornas riter av den heliga feminina kraften.

Den första riten: "Mama Ocllo" är ihopkopplad med det första chakrat. Hon är den första dottern av solen och månen. Hon är den första gudinnan som kom till jorden och till Andernas heliga landskap för att harmonisera och skapa flöde. Det sägs att hon har sitt ursprung från Månens ö och är moder över Titikakasjöns vatten där hon håller heliga frön av ljus. När spanjorerna kom placerade hon dessa frön av ljus i alla sina chakran och försvann sedan ned i Titikakasjöns vatten. Under denna rit kommer vi i kontakt med det lilla barnet, den lilla flickan i oss själva.

Den andra riten: "Donia Mujia" (Mama Serena "sjöjungfrur, vattenvarelser") är en vattenande, en nusta eller prinsessa över vattnet som är ihopkopplad med det andra chakrat. Denna rit står för vår kontakt med vatten och dess andliga varelser och för att väcka vår kontakt med våra chakran i våra händer. Denna rit hjälper oss att lösa upp vårt ego och öppnar oss på samma sätt som flöde startar i våra händer.

Den tredje riten: "Mama Simona" är ihopkopplad med det tredje chakrat.

Mama Simona finns djupt grundad i det äldsta feminina berg i Peru där hon blev begravd. Hon är bunden till ett led av medicinmän och kvinnor och särskilt våra feminina förfäder och till Kolibrins energi. Denna rit är bunden till dina rötter, till det land där du lever och till din egen blodslinje. Denna rit hjälper oss att hitta oss själva så att vi kan komma hem. Klienten kommer att motta en medicinsten med Mama Simonas energi som kommer att bistå oss när våra liv är ur balans eller när vi behöver kraft från feminin energi.

Den fjärde riten: "Dona Theresa" är ihopkopplad med vårt hjärta. Hon är dotter av det heliga berget Ausangate där även den fysiska platsen av denna nusta är Ausangates hjärta. Denna rit kommer att föra med sig kärlek och mer glädje men samtidigt mer smärta och sorg då vi öppnar våra hjärtan. Denna rit handlar om förlåtelse.

Den femte riten: "Maria Sakapana" är den nusta som för oss i kontakt med det femte chakrat, halsen. Den fysiska platsen av Maria Sakapana är vid sidan av Ausangate. Hon är ett med vinden och blåser starkt. Denna nusta är ihopkopplad med halsen och lungorna då vi talar med luft och luft kommer ut ur våra lungor.

När vi behöver tala ut kallar vi på den plats där vinden är född. Denna rit helar våra lungor, när du behöver styrka i ditt tal. Denna rit hjälper oss också att hela det som håller oss tillbaka, även tunga energier från tidigare liv. Maria Sakapana lär oss vilka vi är och att vara i kontakt med det som blockerar oss.

Den sjätte riten: "Huana Huaman Tiklla" är ihopkopplad med det sjätte chakrat, det tredje ögat. Denna gudinna är ansluten till seendets tempel vid Ausangate och med falkens tempel i Pisaq. Vi kan resa dit för att få vision och för att finna klarhet. Denna rit hjälper oss att se alla hörn i vår inre och yttre kropp och du kommer att börja förstå dina drömmar och se din väg.

Den sjunde riten: "Thomasa Huaman Tiklla" är den nusta som är ihopkopplad med det sjunde chakrat och frihetens tempel. Denna rit står för att integrera alla de andra nustariterna och deras gåvor. Thomasa Huaman Tiklla börjar transformera oss och utvecklar vår väg. Det handlar om att vara och arbeta i samförstånd och enhet med allt och även här praktiserar vi förlåtelse.

Bra att tänka på innan du tar dessa initieringar.

*Försök att vila så mycket så möjligt under veckan.

*Vistas i naturen helst en liten stund dagligen, för att finna ro, släppa stress, möta Moder Jord energi.

*Drick mycket vatten, ät mycket grönt och frukt.

*Dessa initieringar är otroligt kraftfulla därför rekommenderas att inte boka några aktiviteter efter dagens slut.

*Var ödmjuk och kärleksfull mot dig själv och dina medmänniskor.

*Undvik alkohol 24 timmar före och 24 timmar efter initieringarna.

Bra att ta med

*7 stenar och ett vackert tyg att förvara dem i (ung 20 cm) gå till skogen och låt stenarna välja dig. Har du en egen amulett går det bra att ta med den. Du kommer att skapa din egen mesa (medicinknyte)

*Vattenflaska och filt.

*Oömma kläder i regnbågens färger.

*Ta med ett öppet sinne och glatt humör .

OBS! Arbetet inriktar sig inte till ett specifikt kön, utan till den kvinnliga energin som vi alla bär och som bl.a. står för empati värme, kärlek och omtanke.

Inför en sådan kraftfull sammankomst är det vanligt att processen sätter igång redan innan, du kanske upplever olust till att delta eller olust i allmänhet, irritation, nedstämdhet, ilska, ledsamhet m.m. Jag vill bara förmedla att allting är som det ska.

Du får hjälp från ditt inre jag för att möta det du behöver möta för din personliga utveckling. Imorgon rensas, balanseras, frigörs en del av de stagnerade energierna

Efter workshopen kommer du att kunna föra vidare initieringarna till andra.

Kram Lina

Lina Xiomara Alvarez Quioto

Tel. 0708 259 953.

lina.shaman@hotmail.com

Facebook @Lina Shaman 

bottom of page