top of page

Rörelser som hjälper

00:00 / 10:20

RRT-rytmisk rörelse träning - Harald Blomberg

Rörelser som hjälper

Här kan barn och vuxna med bland annat motoriska problem, ADHD, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, språkstörningar, försenad språkutveckling, Asperger, autism, CP-skador och Parkinson vända sig för att testa sina kvarstående reflexer,

och få hjälp med kostrådgivning, mineralanalys, rytmisk rörelseträning, m.m.

”Allt som försvårar och hindrar den motoriska utvecklingen hämmar också hjärnas utveckling, det kan vara skador som uppstår under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod.”

Rytmisk rörelseträning

Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. Tack vare dessa lär sig barnet hitta i kroppen och koordinera sina rörelser. Rörelserna stimulerar också hjärnan så att nervförbindelserna utvecklas och hjärnan mognar. På så sätt läggs grunden för utvecklingen av så kallade exekutiva funktioner, till exempel uppmärksamhet och impulskontroll, för visuella färdigheter som samsyn och ackommodation samt för språkets utveckling. Metoden skiljer sig från sensomotorisk träning främst genom dess tonvikt vid de rytmiska inslagen i rörelserna, kost, vitaminer, mineraler och miljö.

Alla människor föds med en uppsättning primitiva reflexer i kroppen, reflexer är rörelser som vi gör ofrivilligt och omedvetet och hos spädbarn avlöser de varandra och ser till att barnet ålar, kryper, reser sig upp, går och springer. När barnet kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in sedan tränar barnet sig till detta sker automatiskt och först då de kan göra flera saker samtidigt, har barn förutsättningar för att lära nya kunskaper och färdigheter.

Kvarvarande reflexrester

Om rörelserna inte automatiserats, och hjärnans högre funktioner ännu inte tagit över så att barnet (eller den vuxna) kan kontrollera sina rörelser, kommer reflexresterna att påverka personens rörelsemönster. Barnet kommer då inte att kunna styra sina kroppsrörelser och blir lätt trött och får så fullt upp med att kontrollera sin kropp (t.ex. att sitta stilla) att de får svårt att koncentrera sig på inlärning, eller också blockerar reflexmönstren vidare utveckling.

Rytmiska rörelser integrerar de primitiva reflexerna. Om spädbarnet hoppar över stadier i sin rörelseutveckling t. ex. att åla, rulla, krypa m.m förblir dessa reflexer aktiva. Aktiva reflexer kan försvåra den motoriska utvecklingen så att man får motoriska eller känslomässiga problem med bland annat koordination, balans och stabilitet, muskelvärk , synproblem, bristande impulskontroll, ångest, depression, irritabilitet, stress, uppmärksamhets eller inlärningssvårigheter m.m. reflexerna driver utvecklingen framåt i skolåldern och i vuxenålder.

Alla människor föds med en uppsättning primitiva reflexer i kroppen. Reflexer är rörelser som vi gör ofrivilligt och omedvetet. Hos spädbarn avlöser de varandra och ser till att barnet ålar, kryper, reser sig upp, går och springer. När barnet kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in. Sedan tränar barnet sig tills att detta sker automatiskt och först då de kan göra flera saker, samtidigt har barn förutsättningar för att lära nya kunskaper och färdigheter.

Många vuxna och barn har hoppat över viktiga steg i den motoriska utveckling, vilket kan ha ärftliga orsaker. Brist på stimulans från omgivning, till exempel att lämnas ensam utan kroppskontakt eller att tvingas sitta i babysitter eller bilstolar hela dagarna eller gå i gåstol i stället för att krypa, kan också leda till att nervnäten inte utvecklas som det ska.

De rytmiska rörelserna ökar tonus i de muskler som sträcker på ryggen och håller huvudet uppe. Kroppshållningen, andningen och uthålligheten förbättras och hjärnbarken får mera stimulans via hjärnstammen som därmed förbättras och överaktiviteten minskar.

Hur går det till?

De rytmiska rörelseövningarna måste utföras liggande, sittande eller på alla fyra för att ha effekt. När dessa övningar görs dagligen påverkar de hjärnan på samma sätt som spädbarnets spontana rytmiska rörelser. Erfarenheten har visat att det tar tid att utveckla nya nervförbindelser i hjärnan och det brukar ta upp till ett år innan denna träning får optimal effekt. För att metoden ska vara verksam krävs att de görs dagligen samt uppföljning var fjärde till sjätte vecka då man får nya rörelseövningar.

_

OM Dr. Harald Blomberg

Dr. Harald Blomberg var specialist inom psykiatri och hade mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa barn och vuxna med bland annat motoriska problem, uppmärksamhetsproblem och inlärningssvårigheter

De rytmiska rörelseövningarna utvecklades ursprungligen av Kerstin Linde, som i många år arbetat som självlärd rörelsepedagog. Harald Blomberg följde hennes arbete under några år på 80-talet och använde sedan metoden i sitt arbete som psykiater. För ca 20 år sedan började han mer systematiskt undervisa i rytmisk rörelseträning, som han då kompletterade med speciella övningar för att integrera spädbarnsreflexer.

Hjärtligt välkommen

Lina Xiomara Alvarez Quioto

Tel. 0708 259 953.

lina.shaman@hotmail.com

Facebook Lina Shaman

bottom of page