top of page

Dans, Kraft, Inspiration och Helande

Sedan tidernas begynnelse har dansen varit en källa till kraft, inspiration och helande, den påverkar oss såväl fysiskt som kognitivt och emotionellt och när våra kroppar hittar sin rytm aktiveras och integreras flera olika hjärnfunktioner.

Andra förklaringar till dansens helande effekter återfinns i förståelsen av hur centrala nervsystemet, det autonoma nervsystemet och immunsystemet samt våra tankar, känslor och inre bilder påverkar varandra.

I bland kan man uppleva att kroppen ofta trycker ner och stänger av eller helt släcker olika känslor men där dansen kan aktivera och återuppväcka olika sorts upplevelser som är lagrade i våra kroppsminnen och på så sätt kan hjälpa oss att komma i kontakt med våra outtalade positiva känslor vilket leder till ett ökat lugn, självinsikt och välbefinnande.

bottom of page